1

Поверителността

Личните данни на нашите клиенти са важен елемент от нашата работа и не влиза в нашата задача, да ги отдават под наем на други. По този начин, личните данни ще бъдат разкрити само в съответствие с режима, описани по-долу. Същите, в своята дейност, да действат в съответствие с тази Политика на поверителност, или по друг стандарти, които предвиждат защита, подобни на тези, които са описани в тази Политика на поверителност.